blog
blog
Vítejte na stránkách

MŠ Pohádka Mělník

Mateřská škola na Slovanech byla vybudována jako účelové a typizované zařízení se čtyřmi třídami a dne 2.9.1978 byla slavnostně otevřena. Současná kapacita této budovy je pro 104 dětí. Zřizovatelem MŠ je město Mělník, od 1.1.2003 má MŠ vlastní právní subjektivitu. Ředitelství MŠ sídlí v Mělníku na Slovanech 2966.


V lednu 2013 bylo otevřeno odloučené pracoviště MŠ v ulici Sportovní, kde jsou dvě třídy s celkovou maximální kapacitou pro 50 dětí. Všechny třídy naší MŠ jsou věkově smíšené (tzn. pro děti od 3 do 7 let). Součástí MŠ Pohádka je také školní jídelna se sídlem v budově na Slovanech, kde paní kuchařky připravují chutné obědy pro obě pracoviště MŠ. Rozvoz obědů do odloučeného pracoviště MŠ zajišťuje zřizovatel MŠ, město Mělník.


K oběma MŠ patří také školní zahrady umožňující rozličné sportovní, pohybové a jiné činnosti dětí. Stálá modernizace zahrad je jednou z našich priorit. Školní zahrady rády využíváme také na již tradiční a hojně navštěvovaná společná odpoledne dětí a rodičů (podzimní setkání a opékání buřtů, slet čarodějnic, oslavy dne dětí, zahradní slavnost...).


Aby se děti v naší školce cítily jako v pohádce, chystáme pro ně v průběhu roku mnoho oblíbených programů a pestrou nabídku dopoledních i odpoledních činností a aktivit. Např. lampiónový průvod, "Probouzení broučků a vítání jara", dubnový rej čarodějnic, den pro rodinu, červnovou oslavu Dne dětí, velkou zahradní slavnost, sportovní akce, oslavy svátků a narozenin a mnoho dalších akcí, které se snažíme vždy obměnit tak, aby byly pro děti pokaždé jiné a zajímavé. Mnohé z nich si děti užívají společně se svými rodiči, sourozenci i kamarády.

Třídy

MŠ Slovany

Vodníčci
MŠ Slovany
Dráčci
MŠ Slovany
Čertíci
MŠ Slovany
Skřítci
MŠ Slovany
Třídy

MŠ Sportovní

Žabičky
MŠ Sportovní
Motýlci
MŠ Sportovní

Aktuality

Poslední bruslení

26.1.2021 bude poslední hodina s překvapením pro předškoláky

Zvířátkový karneval

D ne 25.1. 2022 bude ve školce karneval pro děti.

Pohádka ve školce

7.1. 2022 se děti mohou ve školce těšit na pohádku "Sněžibába a čert"