css

MŠ Pohádka

Sportovní

Dlouho očekávané otevření MŠ ve Sportovní proběhlo slavnostně ve čtvrtek 3. ledna 2013, kdy se ve školce sešlo 50 nově přijatých dětí se svými rodiči, sourozenci i prarodiči. Příjemnou odměnou za mnoho času věnovaného rekonstrukci a přípravám k otevření MŠ byla slova uznání těch, kteří viděli tuto budovu v srpnu 2012, kdy rekonstrukce začínala. To, že by se za omezených finančních prostředků dalo pro děti vybudovat takto příjemné prostředí, se v létě 2012 zdálo zcela nemožné.

Co této slavnostní chvíli předcházelo?

Trojtřídní MŠ v nově vznikajícím sídlišti ve Sportovní byla otevřena již v roce 1972. Z důvodu stále se snižujícího počtu dětí, byl však provoz MŠ v rámci optimalizace sítě škol v roce 2000 ukončen. V následujících letech byla budova využívána k činnosti ZŠ praktické a ZŠ speciální. Po deseti letech od ukončení provozu MŠ Sportovní byl z důvodu dlouhodobě nedostatečné kapacity míst v mělnických školkách v červnu 2012 radou města schválen záměr rozšíření kapacity MŠ o dalších 50 míst.

Nejrychlejším řešením byla rekonstrukce 40 let staré budovy ve Sportovní. Za dobu pěti měsíců prošla budova nákladnými stavebními úpravami - rekonstrukce umýváren, kuchyňky i jídelny, zateplení stropů, obložení tříd sádrokartonem, nátěry dveří i topení... Zbourány byly také všechny původní příčky mezi třemi třídami, čímž vznikly dvě třídy prostornější, které umožňují vhodnější organizační zajištění provozu MŠ.

Od září 2015 do ledna 2016 probíhala další etapa náročné rekonstrukce školky, kdy byla vyměněna všechna okna, budova byla zateplena a má krásnou novou fasádu, zbývající prostory byly obloženy sádrokartonem a ve všech chodbách jsou nové podlahy.

Každá třída má kapacitu pro 25 dětí, je jinak barevně laděna a stejně jako ve školce na Slovanech jsou i zde obě třídy pojmenovány podle pohádkových postaviček, které děti vítají před svou třídou. Ve žluté třídě jsou motýlci, ve třídě zelené žabičky a v každém z těchto oddělení se dětem věnují dvě příjemné paní učitelky.

Součástí MŠ ve Sportovní je také jídelna s přípravnou jídla, kam se ze školky na Slovanech dováží obědy, které tam pro děti chystají zkušené paní kuchařky. Dopolední i odpolední svačiny chystají pracovnice školní jídelny přímo v MŠ Sportovní.

K mateřské škole patří také školní zahrada, kterou děti využívají ke svému každodennímu pobytu. Je zde pískoviště, nové stoly a lavičky, dřevěná hrací sestava se skluzavkou, zahradní domky, několik lanových průlezek "cesta odvahy", houpačka "hnízdo" a chůdy "divoké kořeny". Vybavení bylo doplněno hračkami na písek, koloběžkami, odrážedly, stavebnicemi a sportovními potřebami tak, aby se děti při pobytu venku mohly účastnit rozmanitých činností podle svého výběru. V letních měsících poskytuje dětem na školní zahradě stín vzrostlá zeleň.