Jídelníček


Jídelníček od 19.2. do 23.2.
Zobrazit jídelníček

Jídelníček od 26.2. do 1.3.
Zobrazit jídelníček

Jídelníček od 4.3. do 8.3.
Zobrazit jídelníček

css

Stravování

Kontakty

774 623 817 MŠ Slovany - Ing. Karolína Pavlů, vedoucí školní jídelny
mspohadka@email.cz (MŠ Slovany pro rodiče - omlouvání dětí apod.)
mspohadka2@email.cz (MŠ Sportovní pro rodiče - omlouvání dětí apod.)

Školní stravování v mateřské škole Pohádka zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Dětem je zajištěno celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Při tvorbě jídelníčku respektujeme spotřební koš, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. Snažíme se inovovat jídelníček a dávat dětem do života důležitý vzor zdravého životního stylu.

Stravovací režim:

  •    • Dětem jsou podávána 3 jídla denně
  •    • Dopolední svačina od 9:00 hod
  •    • Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15hod / polévka, hlavní jídlo/
  •    • Odpolední svačina: od 14:00 hod

Pitný režim

Děti mají k dispozici celý den dostatečné množství tekutin. Střídáme různé druhy nápojů (voda, ovocné a bylinné čaje, šťáva, multavitamínové nápoje, mléčné výrobky apod.). Při pobytu na školní zahradě jsou dětem k dispozici nerezová pítka s pitnou vodou.

Úhrada stravného

Stravné je splatné do 28. dne stávajícího měsíce. Platba musí obsahovat variabilní symbol dítěte, který mu je přidělen při nástupu do MŠ. Nevyčerpané stravné se převádí do příštího měsíce. Vyúčtování stravného je prováděno 1 do roka /srpen/.
45,- Kč/den pro děti 3 - 6 leté,
50,- Kč/den pro děti, kterým bude v tomto školním roce tj. do 31.8.2024
7 let, (viz. vyhláška o školním stravování)

Platby je možné uhradit těmito způsoby:
  •    • Převodem na účet MŠ, č. účtu: 461034369/2010
  •    • Inkasní platbou
  •    • V hotovosti v MŠ - upřednostňujeme platby na účet MŠ

Omluvy

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7,00 hodin. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. Zároveň si rodiče odhlásí nebo přihlásí stravu na www.strava.cz

Seznam alergenů ke stažení