css

Ve třídách pro děti máme...

  • • spoustu pěkných hraček pro kluky i holčičky
  • • hrací koutky, převleky a doplňky k námětovým hrám
  • • v každé třídě piáno a mnoho rytmických i melodických nástrojů pro rozvoj hudebních dovedností dětí
  • • různé druhy sportovního náčiní a nářadí pro rozvíjení pohybových dovedností (trampolína, různé velikosti míčů, žebřiny, basketbalové koše, lana, tyče, kroužky a obruče, žíněnky, švihadla, dětské chůdy a balanční polokoule a mnoho dalšího)
  • • velký výběr obrázkových knih a dětských encyklopedií (v MŠ je k dispozici knihovna pro rodiče - možnost zapůjčení dětských i odborných knih a časopisů)
  • • interaktivní obrazovky, které využíváme k výukovým programům, k prezentaci tematických bloků a k prohlížení fotografií ze společných akcí
  • • velké množství maňásků a loutek
  • • stále dostupný výtvarný a pracovní materiál podporující dětskou tvořivost a fantazii
  • • kvalitní didaktické hračky a pomůcky pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, paměti, pozornosti a jemné motoriky.

DALŠÍ ČINNOSTI A PESTRÝ CELODENNÍ PROGRAM

Na základě svých zkušeností a bohaté praxe s předškolními dětmi nejsme příznivci organizování kroužků v mateřské škole, kdy v důsledku dopoledního spojování a přecházení dětí na konkrétní kroužek dochází k narušení programu ve všech třídách.

Díky promyšlenému, cílevědomému a soustavnému plánování činností, přípravě prostředí třídy a nabídce pomůcek mohou všechny děti své hudební, výtvarné, pohybové a další dovednosti, schopnosti a nadání rozvíjet ve všech třídách v průběhu celého dne. Vždy záleží na jejich výběru dle svého přání a momentální nálady.

Hračky a pomůcky na jednotlivých třídách často obměňujeme stejně tak jako prostředí třídy.