css
Zaměstnanci MŠ

NA TŘÍDÁCH O DĚTI PEČUJÍ

Mgr. et Bc. Klára Helemiková
ředitelka

MŠ Slovany

Květoslava Crková
zástupce ředitelky

MŠ Slovany

Mgr. Lucie Havlíčková
učitelka

MŠ Slovany

Šárka Blajdová
učitelka

MŠ Slovany

Markéta Klučinová
učitelka

MŠ Slovany

Miroslava Strunecká
učitelka

MŠ Slovany

Bc. Tereza Suchá
učitelka

MŠ Slovany

Gabriela Novotná
učitelka

MŠ Slovany

Lada Hampejsová
učitelka

MŠ Slovany

Zdeňka Černá
učitelka

MŠ Slovany

Lenka Karlovcová
asistentka pedagoga

MŠ Slovany

Kateřina Šnýdlová
asistentka pedagoga

MŠ Slovany

Zuzana Musilová
asistentka pedagoga

MŠ Slovany

Lenka Sušírová
vedoucí odloučeného pracoviště

MŠ Sportovní

Martina Kupková
učitelka

MŠ Sportovní

Barbora Lisá
učitelka

MŠ Sportovní

Nikola Pečená
učitelka

MŠ Sportovní

Tereza Horníková
asistentka pedagoga

MŠ Sportovní

Kateřina Šimková
asistentka pedagoga

MŠ Slovany

KVALITNÍ A PESTROU STRAVU PŘIPRAVUJÍ

Ing. Karolína Pavlů
vedoucí školní jídelny

MŠ Slovany

Monika Zelenková
hlavní kuchařka

MŠ Slovany

Mária Račáková
kuchařka

MŠ Slovany

Simona Brokešová
provozní pracovnice

MŠ Sportovní

Zděnka Hanková
provozní pracovnice

MŠ Slovany

Lenka Rybářová
provozní pracovnice

MŠ Sportovní

O POŘÁDEK A ČISTOTU SE STARAJÍ

Simona Brokešová
uklízečka

MŠ Sportovní

Pavlína Šnýdlová
uklízečka

MŠ Slovany

Lenka Šubrtová
uklízečka

MŠ Slovany

Lenka Rybářová
uklízečka

MŠ Sportovní

ŠKOLNÍ ZAHRADU, ÚDRŽBU A OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE MÁ NA STAROSTI

Antonín Wertheim
školník

MŠ Slovany i Sportovní