css
Základní informace o

MATEŘSKÉ ŠKOLE POHÁDKA

Název organizace Mateřská škola Pohádka, Mělník, příspěvková organizace
Adresa ředitelství MŠ Slovany 2966, 276 01 Mělník
Odloučené pracoviště MŠ Sportovní 2940, 276 01 Mělník
750 33 488
Právní forma a kapacita příspěvková organizace členěná na tři útvary
- mateřská škola, kapacita 154 dětí
- školní jídelna, kapacita 154 stravovaných dětí
- školní jídelna - výdejna, kapacita 55 stravovaných dětí
Zřizovatel MŠ město Mělník
Bankovní účet FIO banka, a.s.
461034369/2010
ID datové schránky yhzkw8a
Telefon MŠ 774 744 849 ředitelka MŠ
774 623 817 MŠ Slovany - vedoucí školní jídelny
731 861 295 vedoucí učitelka odloučeného pracoviště
731 861 296 MŠ Sportovní
E-mail pohadkams@seznam.cz (ředitelství MŠ)
mspohadka@email.cz (MŠ Slovany pro rodiče - omlouvání dětí apod.)
mspohadka2@email.cz (MŠ Sportovní pro rodiče - omlouvání dětí apod.)
Web www.mspohadka-melnik.cz
Provoz MŠ 6,15 - 16,45 hod.
Statutární orgán organizace Mgr. et Bc. Klára Helemiková
Zástupce ředitele Květoslava Crková
Vedoucí odloučeného pracoviště Lenka Sušírová
Vedoucí školní jídelny Ing. Karolína Pavlů
Počet tříd/věkové složení dětí 4 věkově smíšené třídy (MŠ Slovany) 2 věkově smíšené třídy (MŠ Sportovní)
Úplata za předškolní vzdělávání dětí 650,- Kč/měsíc, vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
Celodenní stravné pro dítě 45,- Kč/den pro děti 3 - 6 leté,
50,- Kč/den pro děti, kterým bude v tomto školním roce tj. do 31.8.2024
7 let, (viz. vyhláška o školním stravování)