blog
blog
Vítejte na stránkách

MŠ Pohádka Mělník

Mateřská škola na Slovanech byla vybudována jako účelové a typizované zařízení se čtyřmi třídami a dne 2.9.1978 byla slavnostně otevřena. Současná kapacita této budovy je pro 104 dětí. Zřizovatelem MŠ je město Mělník, od 1.1.2003 má MŠ vlastní právní subjektivitu. Ředitelství MŠ sídlí v Mělníku na Slovanech 2966.


V lednu 2013 bylo otevřeno odloučené pracoviště MŠ v ulici Sportovní, kde jsou dvě třídy s celkovou maximální kapacitou pro 50 dětí. Všechny třídy naší MŠ jsou věkově smíšené (tzn. pro děti od 3 do 7 let). Součástí MŠ Pohádka je také školní jídelna se sídlem v budově na Slovanech, kde paní kuchařky připravují chutné obědy pro obě pracoviště MŠ. Rozvoz obědů do odloučeného pracoviště MŠ zajišťuje zřizovatel MŠ, město Mělník.


K oběma MŠ patří také školní zahrady umožňující rozličné sportovní, pohybové a jiné činnosti dětí. Stálá modernizace zahrad je jednou z našich priorit. Školní zahrady rády využíváme také na již tradiční a hojně navštěvovaná společná odpoledne dětí a rodičů (podzimní setkání a opékání buřtů, slet čarodějnic, oslavy dne dětí, zahradní slavnost...).


Aby se děti v naší školce cítily jako v pohádce, chystáme pro ně v průběhu roku mnoho oblíbených programů a pestrou nabídku dopoledních i odpoledních činností a aktivit. Např. lampiónový průvod, "Probouzení broučků a vítání jara", dubnový rej čarodějnic, den pro rodinu, červnovou oslavu Dne dětí, velkou zahradní slavnost, sportovní akce, oslavy svátků a narozenin a mnoho dalších akcí, které se snažíme vždy obměnit tak, aby byly pro děti pokaždé jiné a zajímavé. Mnohé z nich si děti užívají společně se svými rodiči, sourozenci i kamarády.Naším přáním, stejně jako přáním rodičů, je šťastné, spokojené, zdravé a aktivní dítě.Třídy

MŠ Slovany

Vodníčci
MŠ Slovany
Dráčci
MŠ Slovany
Čertíci
MŠ Slovany
Skřítci
MŠ Slovany
Třídy

MŠ Sportovní

Žabičky
MŠ Sportovní
Motýlci
MŠ Sportovní